click here for English version
WGI

Conferentie Informatiewetenschap 2003

Technische Universiteit Eindhoven
20 november 2003

Op 20 november 2003 organiseert de Technische Universiteit Eindhoven in opdracht van de Werkgemeenschap Informatiewetenschap de negende Interdisciplinaire Conferentie Informatiewetenschap.

De conferentie Informatiewetenschap heeft tot doel het bijeenbrengen van onderzoekers, deskundigen, probleemeigenaren en geïnteresseerden op het vakgebied "informatiewetenschap". De conferentie is het ontmoetingspunt bij uitstek voor leden van de werkgemeenschap (en andere geïnteresseerden) omdat het een uniek forum is waar onderzoekers op het gebied van de informatie zelf en onderzoekers op het gebied van de technologie om met informatie om te gaan hun werk presenteren en bediscussiëren.

Alle inzendingen zijn beoordeeld door een programmacommissie. Het beoordelingsproces heeft geleid tot het volgende programma:

09:30 – 10:15 Ontvangst met koffie (hal auditorium)

10:15 - 11:00 Opening, en Keynote door Prof. dr. Theo Huibers (auditorium, zaal 4)

11:00 - 12:15 Sessie 1, thema "presentatie en interactie"

12:15 - 13:30 Lunch

13:30 - 15:10 Sessie 2, thema "documenten, informatie en bedrijfsprocessen"

15:10 - 15:30 Koffie/Theepauze

15:30 - 17:10 Sessie 3, thema "methoden om informatie te vinden"

17:10 – 17:45 Afsluitende borrel


Belangrijke opmerkingen:
Er is geen on-site registratie! U moet zich vooraf aanmelden, tot uiterlijk 15 november.
SIKS promovendi moeten zich ook vooraf aanmelden, maar mogen gratis deelenemen.
UA studenten IBW dienen zich aan te melden via Egbert De Smet.

Voor informatie over deze conferentie kunt U zich wenden tot:
Sectie Informatiesystemen, kamer HG 7.46
Technische Universiteit Eindhoven
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
tel: +31 40 2472733
fax: +31 40 2463992
email: wsinfsys@win.tue.nl
url: http://wwwis.win.tue.nl/infwet03/