2M400: Databases 1

Docent: Paul De Bra

Colstructeurs: Ad Aerts, Paul De Bra, Marc Voorhoeve
Lab-instructeurs: Philippe Thiran, Richard Vdovjak, Flavius Frasincar

Op deze plek is informatie te vinden over het college Databases 1 (DB1). Voor DB1-studenten is deze site de voornaamste bron van informatie over het college DB1. Het college wordt gegeven in de lenteperiode voor eerstejaars studenten Technische Informatica.

Deze informatie wordt tijdens het trimester geactualiseerd. Bekijk deze site dus regelmatig!

Dit college veronderstelt voorkennis over logica, verzamelingenleer en datamodelleren. Deze kennis kan worden opgedaan in de colleges 2IT10 (logica en verzamelingenleer) en 2R290 (inleiding informatiesysteemontwikkeling).
De kennis en vaardigheden kunnen ook in andere colleges (aan andere instellingen) zijn opgedaan.

Op dit moment is de volgende informatie beschikbaar:

Collegemateriaal:
A. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan, "Database System Concepts" (Fourth Edition), McGraw-Hill.
DB1 behandelt delen van hoofdstukken 3, 4 en 7, en daarnaast bijkomend materiaal dat via deze site wordt beschikbaar gesteld. Het onderwijs wordt in het Nederlands verzorgd (maar een deel van het collegemateriaal, waaronder het boek, is in het Engels).

Hier zijn sheets van het eerste college-uur, en ook als zip file en als impress file (maar die is zonder geluid).
Hier zijn sheets van het tweede college-uur, en ook als zip file en als impress file (maar die is zonder geluid).
Hier zijn sheets van het eerste colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het tweede colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het derde colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het vierde colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het vijfde colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het zesde colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het zevende colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het achtste colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het negende colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het tiende colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het elfde colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het twaalfde colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het dertiende colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het veertiende colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het vijftiende colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Hier zijn sheets van het zestiende colstructie uur, en ook als zip file en als impress file.
Bij de sheets van het college zit geluid (in het Engels). Om dit te beluisteren mag je niet de media bar in de Internet Explorer gebruiken! (Hij kan het geluid niet goed afspelen.) De aparte media player doet het wel goed. (Om van de media bar player af te komen: klik "Media", ga naar "Media Options" in de media bar, ga naar "Settings" en zet het vinkje bij "Play web media in de bar" uit.)

Als extra is er Appendix C uit Silberschatz, en een stukje theorie over mvd's beschikbaar. Let op: de regels voor mvd's in Appendix C en in het theorie-stukje (en de sheets) zijn verschillend. Je kunt bewijzen dat ze equivalent zijn. Dit is enkel bijkomend materiaal voor de ge´nteresseerden, en geen tentamenstof.

Onderwijsvorm:
In week 1 is er college, op woensdag het 1e en 2e uur in Aud 4.
Als de technologie mee wil werken is dit college ook te volgen op nbwin299.campus.tue.nl, poort 8080 (maar helaas alleen met behulp van Microsoft Windows want de uitzending is in "wmv" formaat).
In weken 2 t/m 10 is er colstructie, op woensdag het 1e en 2e uur in drie groepen, in Aud 11, Aud 15 en Ma 1.44.
In weken 1 t/m 10 is er labsessie, in drie groepen, op woensdag het 3e en 4e uur voor dubbele P en VKO, in Aud 15,
en vrijdag het 3e en 4e uur, in Aud 5 en 8.
Er is helaas geen mogelijkheid om colleges, colstructies of labsessies te organiseren op andere tijdstippen of in andere talen, voor studenten van andere opleidingen, buitenlandse studenten, etc. Er komen wel sheets, met gesproken commentaar, in het Engels.
Elke week moet je een deel van het collegemateriaal (boek of extra materiaal) bestuderen voor de labsessie. Tijdens de labsessie krijg je ook huiswerk dat bij de daarop volgende colstructie moet worden inteleverd.

Opgaven en Uitwerkingen:
Hier komen de opgaven en uitwerkingen van labsessies, colstructies en huiswerk, en aanduiding van wat tegen welke labsessie moet worden bestudeerd.
In sommige opgaven wordt gebruik gemaakt van een bibliotheek database. Bestudeer de beschrijving van deze database aandachtig. (We also have an English description.)
Bestuderen tegen labsessie 1: hoofdstuk 3 t/m 3.2.2, hoofdstuk 7 t/m 7.3.1.
Bestuderen tegen colstructie 1: hoofdstuk 3 t/m heel 3.2, hoofdstuk 7 t/m 7.3.3.
Bestuderen tegen labsessie 2 (14 en 16 april): 7.3.4 en 3.6 bestuderen.
Hier zijn de opgaven van labsessie 1, en de uitwerkingen.
Hier zijn de opgaven van labsessie 2 (tevens huiswerk), en de uitwerkingen. (waarschijnlijk met een paar foutjes)
Hier zijn opgaven voor het eerste huiswerk. Hier zijn de uitwerkingen.
Hier zijn opgaven voor het tweede huiswerk. Hier zijn de uitwerkingen.
Hier zijn opgaven voor het derde huiswerk. Hier zijn de uitwerkingen.
Hier zijn opgaven voor het vierde huiswerk. Hier zijn de uitwerkingen.
Huiswerk 5 zijn de biervragen in SQL. Hier zijn de uitwerkingen van huiswerk 5.
Hier zijn de opgaven voor het zesde huiswerk, in te leveren op 26 mei.
Hier zijn de opgaven voor het zevende huiswerk, in te leveren op 2 juni.
Hier zijn de opgaven voor het achtste huiswerk, in te leveren op 9 juni.

Tentamen:
Het tentamen is open boek. Dit wil zeggen dat alle mogelijke boeken, aantekeningen, uitgewerkte opgaven, oude tentamens met uitwerkingen, of ander nuttig schriftelijk materiaal mag worden gebruikt, mits het vˇˇr de aanvang van het tentamen geschreven is. In tegenstelling tot voorgaande jaren mag geen laptop gebruikt worden.
Het tentamen bestaat uit twee delen: een pretentamen en het hoofdtentamen. Het pretentamen bestaat uit enkele eenvoudige vragen die correct moeten worden beantwoord om toegelaten te worden tot het hoofdtentamen. Het hoofdtentamen wordt niet nagekeken indien het pretentamen niet is gehaald.
Deelname aan de labsessies, gecombineerd met het inleveren van huiswerk van voldoende kwaliteit, leidt tot een vrijstelling voor het pretentamen. Dit garandeert niet alleen dat het hoofdtentamen wordt nagekeken maar levert ook tijdswinst op tijdens het tentamen. Om deze vrijstelling te krijgen moet je tenminste 6 labsessie-aantekeningen en tenminste 6 huiswerk-aantekeningen hebben. (Hierover is geen discussie mogelijk, en je kunt ook niet de soorten aantekeningen tegen elkaar uitwisselen zoals 7+5 of 5+7.)
Ouderejaars die vorig jaar vrijstelling van pretentamen hadden behouden die voor dit jaar.

Als hulp is hier het tentamen van 30 juni 2003, met uitwerkingen, het tentamen van 15 augustus 2003, met uitwerkingen en het proeftentamen met uitwerkingen.
Ter voorbereiding van de augustus-poging is hier het tentamen van 28 juni 2004, met uitwerkingen.
Het tentamen van 28 juni kan worden ingekeken (met toelichting) op de volgende tijdstippen (en geen andere!):  21 juli, 13-14u, 29 juli, 16-17u, 3 augustus, 9-10u. Buiten deze tijdstippen kan wel een copie verkregen worden op het secretariaat, maar geen toelichting worden verkregen. Gelieve geen email te sturen met verzoeken om het tentamen toegelicht te krijgen op andere tijdstippen. Dit is echt niet mogelijk.
 
Discussieforum
Er is een discussieforum beschikbaar voor mededelingen en discussies over de organisatie en de inhoud van dit college. Alle studenten die het college 2M400 volgen worden verondersteld zich aan te melden voor dit forum, en de berichten te lezen. Je kunt je zo aanmelden dat je berichten automatisch via email krijgt toegestuurd zodat je niet steeds naar de webpagina hoeft te surfen.